Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны сургуулийн товч танилцуулга


МУБИС-ийн шинэчлэл, бүтцийн өөрчлөлтийн үр дүнд бүрэлдэхүүний 5 сургуулийн нэг болсон Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны сургууль 2014-2015 оны хичээлд жилд 125 багштай, үүнээс 9 профессор, 18 дэд профессор, 34 ахлах багштайгаар сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлаа эхлүүлээд байна.

Сургуулийн захирлаар профессор, доктор /Ph.D/ Ж.Батбаатар, Хөтөлбөрийн албаны даргаар доктор /Ph.D/ Н.Мягмарцоож нар ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн салбар хороо, хөтөлбөрийн дэд хороо гэсэн үндсэн бүтэцтэйгээр 3500 оюутан суралцагчдад үйлчилгээ үзүүлж байна.

Монгол хэл, уран зохиолын багц хөтөлбөрийн дэд хорооны даргаар МХШТ-ийн эрхлэгч, доктор /Ph.D/, дэд профессор Ш.Баттөгс, Сэтгүүлзүйн багц хөтөлбөрийн дэд хорооны даргаар профессор Ж.Батбаатар, Нийгмийн ухааны багц хөтөлбөрийн дэд хорооны даргаар Түүхийн тэнхимийн эрхлэгч доктор /Ph.D/, дэд профессор Ж.Гэрэлбадрах, Гадаад хэлний багц хөтөлбөрийн дэд хорооны даргаар Орос хэлний тэнхимийн эрхлэгч, доктор /Ph.D/, дэд профессор Ш.Цолмон нарыг Захирлын 2014 оны А/20 тоот тушаалаар томилж, дэд хороо тус бүр 7 - 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байхаар батлагдаж хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Сургууль Захиргааны зөвлөл, Эрдмийн зөвлөл гэсэн үндсэн бүтэцтэй, чиглэл чиглэлээрээ захиргааны болон эрдмийн удирдлагаар ханган ажилладаг. Өдөр тутмын үйл ажиллагааг тэнхим, төвүүдээр дамжуулан хэрэгжүүлж, сургалт, судалгааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж, Гадаад хэлний боловсрол, Монгол хэл, уран зохиолын боловсрол, Нийгмийн ухааны боловсрол, Сэтгүүл зүйн гэсэн дөрвөн багц хөтөлбөрөөр бакалаврын сургалт зохион байгуулахын зэрэгцээ мөн дээрх чиглэлүүдээр магистр, докторын түвшний шаталсан сургалтыг ч зохион байгуулж байна.

Захирал доктор, проф Ж.Батбаатар

Захирлын туслах Б.Дэлгэрмаа

Хөтөлбөрийн алба

Хөтөлбөрийн албаны дарга - доктор Н.Мягмарцоож

Мэргэжилтэн- П.Жавзансүрэн

Мэргэжилтэн- О.Дэлгэрмаа

Мэргэжилтэн- Б.Урансайхан

Мэргэжилтэн- Б. Ариунчимэг

Мэргэжилтэн- Ц.Номин

НХУС-ийн Эрдмийн зөвлөл:

1. Ж.Батбаатар /Эрдмийн зөвлөлийн дарга/

2. С.Эрдэнэмаам - /Орос хэл тэнхмийн багш/

3. Ц.Гантулга – /Түүхийн тэнхмийн багш/

4. Ц.Өнөрбаян – /Монгол Судлалын төвийн эрхлэгч/

5. Ю.Атар – /Нийгмийн ухааны тэнхмийн багш/

6. С.Хөвсгөл –/Уран зохиол, сэтгүүл зүйн тэнхмийн багш/

7. Б.Тунгалаг - /Гадаад хэлний төвийн багш/

8. А.Цог-Очир- /Монгол хэлний тэнхмийн багш/

9. Н.Мягмарцоож - /Хөтөлбөрийн албаны дарга/

10. Б Д.Лхамхүү - /Англи, герман хэлний тэнхмийн багш/

11. Б.Ганчулуун - /Нарийн бичгийн дарга, Дорно дахины тэнхмийн багш/

НХУС-ийн тэнхмүүд:

-    Түүхийн тэнхим

-    Утга зохиол, сэтгүүлзүйн тэнхим

-    Орос хэл арга зүйн тэнхим

-    Дорно дахины хэл зохиолын тэнхим

-    Англи, Герман хэл, аргазүйн тэнхим

-    Монгол хэл шинжлэлийн тэнхим

-    Нийгмийн ухааны тэнхим

Төвүүд:

-    Монгол судлалын төв

-    Гадаад хэлний төв

Тус сургуулийн Нийгмийн ухааны тэнхимийн эрхлэгчээр доктор /Ph.D/, дэд профессор Т.Нэмэхжаргал, Түүхийн тэнхимийн эрхлэгчээр доктор /Ph.D/, дэд профессор Ж.Гэрэлбадрах, Монгол хэл, шинжлэлийн тэнхимийн эрхлэгчээр доктор /Ph.D/, дэд профессор Ш.Баттөгс, Утга зохиол, сэтгүүлзүйн тэнхимийн эрхлэгчээр доктор /Ph.D/, профессор С.Энхбаяр, Орос хэлний тэнхимийн эрхлэгчээр доктор /Ph.D/, дэд профессор Ш.Цолмон, Дорно дахины хэл зохиолын тэнхимийн эрхлэгчээр магистр Н.Баярмаа, Англи, Герман хэл аргазүйн тэнхимийн эрхлэгчээр магистр П.Баянжаргал нар, Гадаад хэлний төвийн эрхлэгчээр магистр Г.Агиймаа, Монгол судлалын төвийн эрхлэгчээр доктор /Sc.D/, профессор Ц.Өнөрбаян нар ажиллаж байна.

Нийгэм, Хүмүүнлэгийн Ухааны Сургууль нь ОХУ-ын БУИС, Халимагийн УИС, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Их сургууль, Багшийн их сургууль, БНСУ-ын Данкүүк их сургууль зэрэг гадаадын 10 гаруй сургуультай хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажилладаг бөгөөд БНСУ, Япон, БНХАУ зэрэг 10 гаруй улс орноос 100 гаруй суралцагч бакалавр, магистр, докторын түвшний сургалтанд суралцаж байна.

Энэ хичээлийн жилд НХУС-ийн хамт олон “Багш боловсролын чанарын шинэчлэлийн хүрээнд сургуулийн шинэ бүтэц, зохион байгуулалтыг хэвшүүлж, багцын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын чанарыг дээшлүүлэх” зорилго дэвшүүлж, уг зорилгоо хангах, чанартай үйлчилгээ эрхлэхийн тулд дараах хэдэн дэд зорилго дэвшүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

- Кредит цагийн тогтолцоо, харилцаанд шилжих ажлыг зохион байгуулах

- Хөтөлбөрийн хороодыг байгуулж, шинэ багц хөтөлбөрүүдийг боловсронгуй болгон судлагдахуун бүрийн нэгж хөтөлбөрийг уялдуулан шинэчлэх

- Сургалтын ажлын чанарыг дээшлүүлж, бүтээлч, шинэ арга хэлбэрийг нэвтрүүлэх

- Сургуулийн дотоод, гадаад харилцааг хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, багш нар, суралцагчдад үр өгөөжтэй болгох

- Профессор, багш нарын эрдэм шинжилгээний ажлыг эрчимжүүлж, чанар, үр дүнг нь дээшлүүлэх

-Багш боловсролын болон бусад асуудлыг судлан, төсөл, захиалгат ажилд багш, суралцагчдын оролцоог нэмэгдүүлж, үр өгөөжийг дээшлүүлэх.

-Сургалтын орчин, материаллаг баазыг бэхжүүлэх зэрэг зорилтын хүрээнд бодлого үйл ажиллагаагаа сургуулийн шинэчлэлийн үзэл баримтлалтай нийцүүлэн ажиллаж байна.

Тус сургууль нь гадаад хэлний судлаач, багш, нийгэм, түүх, монгол хэл, уран зохиол, сэтгүүлзүйн мэргэжилтэн бэлтгэхээс гадна монгол судлалыг хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэж ирсэн уламжлалтай бөгөөд гадаад, дотоодод нэр хүнд бүхий олон арван багш, судлаачтай, 60 гаруй жилийн түүхтэй МУБИС-ийн ууган салбар сургуулийн нэгэн юм. Хуучин МоСС, ТНУС, ГХ-ний сургуулиас олон арван шилдэг сэхээтэн, мэргэд төрж, монгол орны өнцөг булан бүрт бидний төгсөгчид ажиллахын зэрэгцээ, гадаад улс орнуудад ч манай төгсөгчид нэр хүндтэй ажил эрхлэж, судалгаа шинжилгээний ажлаа тасралтгүй үргэлжүүлэн ажиллаж байгаа нь бидний бахархал билээ.

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн хөтөлбөрийн албаны утас: 11-326160,

Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн  захирлын туслах: 11-311423