Уралдаан тэмцээн


УРАЛДААН ТЭМЦЭЭН, ОЛИМПИАД, АХА, СУРГАЛТ

2016 оны 9 сарын 16-20  

МБУС-ийн  мэдээлэл зүйн тэнхимээс  “Мэдээлэл зүйн багийн олимпиад-1”  олимпиад   мэдээлэл зүй,  мэдээлэл зүй-математик,  программ хангамж,  математикийн багц мэргэжлээр элссэн оюутнуудын дунд зохион байгуулагдана.

2016 оны 11 сарын  7-17

МБУС-ийн биологийн тэнхимээс Фото зургийн уралдаан  МБУС-ийн багш оюутнуудын дунд зохион байгуулна.

 2015 оны 12 сарын 01- нээс 2016 оны  2 дугаар сарын 28 

МБУС-ийн  мэдээлэл зүйн тэнхимээс   “Мэдээлэл зүйн эчнээ олимпиад-1”-ыг  Мэдээлэл зүй, Мэдээлэл зүй-математик, программ хангамж, математикийн багц мэргэжлээр элссэн оюутнуудын дунд зохион байгуулна. 

2016 оны 1 сард

МБУС-ийн Математикийн тэнхимээс   УБДС-ийн ФМФ-ын декан Ц.Цэнд-Аюушийн нэрэмжит математикийн олимпиадыг  Улсын хэмжээний ЕБС-ийн сурагч, багш нарын дунд зохион байгуулна.

 2016 оны  2 сарын 12

БС-ийн СӨБС-ийн  өдрийн ангийн 1 болон 2 дугаар  курсийнханд "Хэрхэн сайн оюутан байх вэ?" лекц  уншина. Хариуцсан багш:  Г.Батжаргал, Ц.Оюунбилэг 

2016 оны 03, 4 сард

 МБУС-ийн Математикийн тэнхимээс  УБДС-ийн ФМФ-ын декан Ц.Цэнд-Аюушийн нэрэмжит математикийн олимпиадыг         математикын  тэнхимийн оюутнуудын дунд  зохион байгуулна.            

2016 оны 3 сарын 6

БС-ийн СӨБС-ийн  өдрийн ангийн 4дүгээр курсийнханд “ Ангийн ажил бичих талаар судалгааны ажлын арга зүйн лекц”  . Хариуцсан багш: Ц.Жигмэд           

2016 оны 3 сарын 7

БС-ийн СӨБС-ийн  өдрийн ангийн 3 дугаар курсийнханд  “Туршин заах дадлага “ хичээл орно. Хариуцсан багш: Б.Баяржаргал

2016 оны 3 сарын 14-20

МБУС-ийн  мэдээлэл зүйн тэнхимээс   “Мэдээлэл зүйн эчнээ олимпиад-2”-ыг  Мэдээлэл зүй, Мэдээлэл зүй-математик, программ хангамж, математикийн багц мэргэжлээр элссэн оюутнуудын дунд зохион байгуулна. 

2016 оны 3 сарын 25      

БС-ийн СӨБС-ийн  нэгдүгээр ангийнханд  зориулж  “Бага насны хүүхдийн эрүүл мэндийн талаар сургалт”  зохион айгуулагдана.  Удирдах багш:  А.Оюунбилэг                

2016 оны 4 сарын 7       

БС-ийн СӨБС-ийн  өдрийн ангийн 3 дугаар курсийнханд  “Туршин заах дадлага “ хичээл орно. Хариуцсан багш: Б.Баяржаргал

2016 оны 4 сарын 8

БС-ийн СӨБС-ийн СХУСС-ийн тэнхимээс   өдрийн ангийн  2,3,4-р курсийнхны дунд  “Багшлахуйн ур чадварын олимпиад 1-2-р үе шат” зохион байгуулагдана.

2016 оны 04 сарын 18-22

МБУС-ийн мэдээлэл зүйн тэнхимээс  “Мэдээлэл зүйн олимпиад”  Мэдээлэл зүй, Мэдээлэл зүй-математик, программ хангамж, математикийн багц мэргэжлээр элссэн оюутнуудын дунд зохион байгуулагдана. 

2016 оны 4 сарын 18-22

МУБИС-ийн  физикийн тэнхимээс  Физикчидийн халз тэмцээнийн  монголын бүх   физикчид (Их дээд, ЕБС, ШУА...)-ийн дунд зохион байгуулна.            

2016 оны 4 сарын 20-5 сарын 04

МБУС-ийн Мэдээлэл зүйн тэнхим Мэдээлэл зүй, Мэдээлэл зүй-математик, программ хангамж, математикийн багц мэргэжлээр элссэн оюутнуудын дунд oюутны клуб, хичээлээр хийсэн бүтээл,  бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн  зохион байгуулдаг.

2016 оны 4 сарын 21-25    

БС-ийн СӨБС-ийн СХУСС-ийн тэнхимээс  3 дугаар курсийн оюутнуудын  дунд “ Хүүхдийн сурган хүмүүжүүлэх зүй сэтгэл судлалын хичээлийн АХА тэмцээн”  зохион байгуулна.  

2016 оны 4 сарын 25-29   

Жил бүрийн 05-р сарын эхний Ням гаригт болдог "Үндэсний бичиг  үсгийн өдөр"-ийг угтаж 04 сарын сүүлийн 7 хоногт уран бичлэгийн уралдаан,  уран бичлэгийн үзэсгэлэн. Монгол хэлний тэнхим

2016 оны 5 сарын эхний 7 хоног 

НХУС –ийн Нийгмийн ухааны тэнхимээс  МУБИС-ийн 2-3 курсын оюутнууд  “Улс төрийн олимпиад”-ыг  зохин байгуулдаг.

2016 оны 10 сарын   24-28

НХУС-ийн орос хэлний тэнхимээс  жил бүрийн  10 дугаар сарын  сүүлийн  7 хоногт  МУБИС-ийн бүх оюутнуудад зориулан   Орос хэлний  7 хоногийн үйл ажиллагааны хүрээнд  “Орос шүлэг хэн сайн унших вэ?, дуу, зохион бичлэг, ханын сонин, орчуулгын уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулдаг. 

2016 оны 11 сарын 14-18          

НХУС-ийн  англи,  герман  хэлний тэнхимээс   англи хэлний 3 дугаар курсийн  оюутнуудад  “Англи ярих бичиг дадлага, хэлзүйн хичээлийн тэмцээн”- ийг  жил бүрийн  11-р сарын  3 дугаар  7 хоногт зохион байгуулдаг.  

2016 оны 11 сарын 14-18          

НХУС-ийн  Нийгмийн ухааны багшийн ангийн  оюутнуудадын дунд  жил бүрийн 3, 4 сард Философийн олимпиадыг зохион байгуулдаг.

2016 оны 11 сарын 21-25          

НХУС-ийн  англи,  герман  хэлний тэнхимээс  англи хэлний  2 дугаар курсийн  оюутнуудад  “Англи ярих бичиг дадлага, хэлзүйн хичээлийн тэмцээн”- ийг  жил бүрийн 11-р сарын сүүлийн 7 хоногт зохион байгуулдаг.