МУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний ажлын 2016-2017 оны хичээлийн жилийн хуанли