МУБИС-ийн эрдэм шинжилгээний ажлын 2017-2018 оны хичээлийн жилийн хуанли