Санхүүгийн үйлчилгээ


МУБИС-ийн бакалаврын сургалтын төлбөрийг бүрэлдэхүүний 5 сургуулийн дараах дансанд хүлээн авна. 

Дансны нэр

Дансны дугаар

1

 МУБИС-Багшийн сургууль

5031748067

2

 МУБИС-Боловсрол судлалын сургууль

5031748078

3

 МУБИС-Математик, байгалийн ухааны сургууль

5031748056

4

 МУБИС-Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

5031748034

5

 МУБИС-Урлаг, биеийн тамирын сургууль

5031748045

Дээрхи 5 дансанд төлбөр хийхдээ гүйлгээний утга гэсэн хэсэгт оюутны регистрийн дугаар + оюутны код + гүйлгээний утга / крт, шх, но/ + утасны дугаар зэргийг  заавал бичүүлнэ.

Тайлбар: крт-кредитийн төлбөр буюу сургалтын төлбөр,  шх-шилжих хөдөлгөөн, НО /нэмэлт орлого/ -давтан шалгалт, улсын шалгалт, дахин судлах кредитийн төлбөр, кедитийн зөрүү зэрэг болно.

  1. Оюутан сургуулиас гарах буюу чөлөөлөгдөх бол “Сургалтын журам”-д зааснаар тухайн хичээлийн цагийн 4 долоо хоногийн дотор өрөгдөлөө өгнө. Хичээлийн 5-с дээш хоног өнгөрсөн бол тухайн улирлын кредитийн төлбөрийг буцаан олгохгүй.

Төлбөрийн илүүг сургуулийн орлогын нягтлантай уулзаж мэдээлэл авна. МУБИС-ийн 1-р байрны 111 тоот