Тэмдэглэлт өдрүүд


 • улирал:
  • VIII.25-30                             Бүртгэл
  • IX.1                                     Хичээлийн шинэ жилийн нээлт
  • X.6-13                                  I явцын шалгалт
  • XI сар                                  Урлагийн бага наадам
  • XI.17-24                                II явцын шалгалт
  • XI.17                                    Олон улсын оюутны эрхийн өдөр
  • XI.24-XII.7                             II улирлын хичээл сонголт
  • XI.26                                    Улс тунхагласны баяр
  • XII.22-I.11                            Улирлын шалгалт
  • XII.31-I.1                              Шинэ жилийн баяр
  •  
 • II улирал:
  • II.2                                         Хичээл эхэлнэ
  • II.4                                         Багш нарын баяр
  •                                               Дээлтэй Монгол
  •                                               Наурыз баяр
  • III.4                                        Монголын оюутны өдөр
  • III.8                                        Эмэгтэйчүүдийн баяр
  • III.9-16                                    I явцын шалгалт
  • III. 4-р 7хоног                          Урлагийн их наадам
  • IV.4                                        Гадаад оюутны өдөр
  • IV.20-27                                 II явцын шалгалт
  • IV.27-V.10                               Дараагийн улирлын хичээл сонголт
  • VI.1                                        Эх үрсийн баяр
  • V.25-VI.14                               Улирлын шалгалт