• “Хичээлийн үнэлгээний аргазүй-1” сургалтад урьж байна

  • 1/7/2019 9:59:09 AM
  • Admin

  “ҮР ДҮНД СУУРИЛСАН БОЛОВСРОЛ” үндэсний хөтөлбөрийн “Дээд боловсролын салбарын профессор, багш нарын мэргэжлийн болон заах арга зүйн чадамжийг дээшлүүлэх” 3-р зорилт, МУБИС-ийн “БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР”-ийн хүрээнд ...

 • Бакалаврын зэрэгтэй элсэгчдийг хөрвөх хөтөлбөрөөр элсүүлнэ

  • 12/18/2018 10:05:00 AM
  • Admin

  Бүртгэл 2018 оны 12 сарын 17-28-ны хооронд явагдана. Багш бус мэргэжлээс багшид хөрвөх /физикчээс физикийн багш, математикчаас математикийн багшид хөрвөх г.м/ Мэргэжлийн өөр чиглэлээр багшаас багшид хөрвөх /Инженерээс багш болох г.м/ ...

 • ӨМБИС-д ажлын айлчлал хийлээ

  • 11/28/2018 2:07:45 PM
  • Admin

  Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль болон Өвөр Монголын Багшийн Их Сургууль (ӨМБИС) хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд МУБИС-ийн Захиргаа, Хүний нөөцийн асуудал эрхэлсэн дэд захирал Б.Сүхболд, МБУС-ийн Химийн тэнхмийн эрхлэгч доктор Н.Наранцогт, ...

Хуудас 1 - 10