• СӨБС 4 номын нээлт хийнэ

    • 5/8/2018 6:11:30 PM
    • Admin

    МУБИС-ийн Сургуулийн өмнөх боловсролын сургуулийн 2018 оны эхний хагаст боловсруулж нийтлүүлсэн сурах бичиг, ном, гарын авлагыг танилцуулах “Номын нээлт”-ийн үйл ажиллагааг 2018 оны 5 дугаар сарын 10 өдөр хийнэ. ...

Хуудас 1 - 4