• ДОКТОРЫН ХӨТӨЛБӨРТ БҮРТГЭНЭ

  • 8/22/2019 5:54:34 PM
  • Admin

  Докторын бүртгэл: /Намрын улирлын элсэлт/ Элсэлтийн бүртгэлийг зөвхөн цахим хэлбэрээр http://surgalt.mn хаягаар бүртгэнэ. ...

 • Доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална

  • 6/11/2019 4:44:14 PM
  • Admin

  Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн докторант Нямжав овогтой Долгорсүрэн “Монголын бага, дунд боловсролын хөгжмийн сургалтын хөгжлийн чиг хандлага, судалгаа, үр дүн” (Хөгжмийн сургалтын хөтөлбөрийн жишээн дээр) сэдвээр Боловсрол судлалын доктор ...

 • Докторын (PhD) зэрэг хамгаална

  • 5/29/2019 4:44:01 PM
  • Admin

  МУБИС-ийн МБУС-ийн Газарзүйн тэнхимийн докторант Цэдэвдорж овогтой Сэр-Од “МОНГОЛ АЛТАЙН УУЛАРХАГ НУТГИЙН ЛАНДШАФТЫН ҮНДСЭН ШИНЖ, АШИГЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫН АСУУДАЛ” сэдвээр докторын (PhD) зэрэг 2019 оны 6-р сарын 10 ны өдөр хамгаална. ...

 • Докторын зэрэг хамгаална

  • 5/14/2019 4:18:08 PM
  • Admin

  МУБИС-ийн МБУС-ийн Газарзүйн тэнхимийн доктрант Өлзийхутаг овогтой АМГАЛАН “МОНГОЛ УЛСЫН ӨМНӨД ХИЛ ОРЧМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАРЗҮЙН ЗАРИМ АСУУДАЛД” сэдвээр 2019.05.24 нд докторын /PhD/зэрэг хамгаална. ...

Хуудас 1 - 10