• МУБИС-ийн багшийн нээлттэй сонгон шалгаруулалт

  • 1/8/2019 9:06:06 AM
  • Admin

  Монгол Улсын төрийн өмчийн болон гадаадын хүлээн зөвшөөрөгдсөн их дээд сургуулиудыг магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй, ерөнхий боловсролын сургууль болон их дээд сургуулиудад багшилж байсан туршлагатай, судалгааны арга зүй эзэмшсэн, гадаад хэл ...

 • ХУЯГАА БАГШИЙН ЦАГ-т урья

  • 12/28/2018 4:33:39 PM
  • Admin

  ХУЯГАА БАГШИЙН ЦАГ (С.Батхуяг, профессор, Dr.Sc) “Өнөөдрийн боловсролын төлөв байдал” –ын талаар үзэл бодлоо хуваалцах ярилцлагад багш, судлаачдыг урьж байна. ...

 • Бакалаврын зэрэгтэй элсэгчдийг хөрвөх хөтөлбөрөөр элсүүлнэ

  • 12/18/2018 10:03:44 AM
  • Admin

  Бүртгэл 2018 оны 12 сарын 17-28-ны хооронд явагдана. Багш бус мэргэжлээс багшид хөрвөх /физикчээс физикийн багш, математикчаас математикийн багшид хөрвөх г.м/ Мэргэжлийн өөр чиглэлээр багшаас багшид хөрвөх /Инженерээс багш болох г.м/ ...

 • ЗАРЛАЛ

  • 12/11/2018 7:43:05 PM
  • Admin

  “Оюутны хөгжлийг дэмжих жил”-ийн хүрээнд МУБИС-ийн ДУТС дээр зөвхөн МУБИС-ийн оюутанд хөнгөлөлттэй үнээр “Жолооны курс” хичээллэж эхэллээ. МУБИС-ийн оюутанд сургалтын төлбөр 180000. ...

 • Эрдмийн зэрэг хамгаална

  • 9/25/2018 5:16:27 PM
  • Admin

  Монгол улсын боловсролын их сургуулийн Нийгэм, хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн Сэтгүүл зүйн тэнхимийн докторант Товуу овогтой Батзориг “Монголын хэвлэл мэдээллийн хараат бус байдлын судалгаа” сэдвээр Сэтгүүл зүйн доктор /Ph.D/-ын зэрэг хамгаална. ...

 • “Дээд боловсрол” сэтгүүлийн 2 дах дугаарт нийтлэх өгүүлэл шалгаруулна

  • 9/10/2018 2:43:24 PM
  • Admin

  Өгүүлэл нь тодорхой судалгаа, туршилтын үр дүнд үндэслэж, шинэ санаа, санал дэвшүүлсэн, хавсралтанд байгаа бүтэц, заавар, журамд нийцүүлж, үг үсгийн алдаагүй бичигпсэн байвал зохино. Илгээж буй өгүүлэл, нийтлэл өмнө нь хэвлэгдээгүй, өөр сэтгүүлд хэвлэгдэхээр хүлээгдээгүй байна. ...

 • "Монозүкүри" төв лабораторийн багаж бүтээж эхэллээ

  • 9/7/2018 5:01:03 PM
  • Admin

  МБУС-ийн "Монозүкүри" төвөөс өнгөрсөн хугацаанд ЕБС-ийн Физик сургалтын Цахилгаан, Механик, Оптик, Долгионы хичээлийн сургалтын олон арван хэрэглэгдэхүүн, лаборатори туршилтын багаж төхөөрөмжийг зохион бүтээж үйлдвэрлэхэд бэлэн болгоод байна. ...

Хуудас 1 - 10