• Америк багштай англи хэлний сургалт болно

    • 4/17/2017 10:56:14 AM
    • Admin

    МУБИС багш, суралцагчдынхаа англи хэлний мэдлэг чадвар, түвшинг ахиулах ба англи хэлний заах аргазүйг сайжруулах ажлын хүрээнд АНУ-ын Баруун Вашингтоны Их Сургууль (БВИС)-тай хамтран ажиллах гэрээг 2015 оны 5-р сард байгуулсан ба уг төслийн хүрээнд АНУ-ын БВИС- ...

Хуудас 1 - 5