"Инновацийн 7 хоног -2019" арга хэмжээг 2019 оны 5-р сарын 6-12 ны өдрүүдэд зохион байгуулна


БСШУС-ын сайдын А/258 тоот тушаалаар "Инновацийн 7 хоног -2019" арга хэмжээг 2019 оны 5-р сарын 6-12 ны өдрүүдэд зохион байгуулна. Тус арга хэмжээ нь Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн хүрээнд инновацийн соёлыг төлөвшүүлж, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх, инновацийн түншлэл, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд чиглэгдэх ажээ.