Япон улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөр зарлагдлаа


Япон улсын Засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд Япон улсын Нагояа их сургуулийн докторын тэтгэлэг зарлагдлаа. Хөтөлбөрийн зорилго нь Азийн орнуудад тэргүүлэх мэргэжлийн хүмүүст зориулсан үндэстэн дамнасан докторын хөтөлбөрийн тусгай элсэлт юм.
Доорх мэдээллийг харна уу.
http://www.educa.nagoya-u.ac.jp/en/info/asci/