Докторын зэрэг хамгаална


Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулийн докторант Баатар овогтой Хурцтуяа “Болзолт дүрслэл уран сайхан сэтгэлгээний өвөрмөц нэг илрэл болох нь” сэдвээр хэл бичгийн ухааны доктор /ph.D/-ын судалгааны ажил хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах Зөвлөлийн хурал 2018 оны 06 сарын 21-нд 14.00 цагаас Улаанбаатарын Их Сургуулийн хичээлийн төв байрны 303 тоот Эрдмийн зөвлөлийн өрөөнд болно. 

Утга зохиолоор доктор /ph.D/-ын зэрэг хамгаалуулах Зөвлөл