Элсэгчдийн анхааралд


МУБИС-ийн 2018-2019 оны хичээлийн жилийн Улаанбаатар болон орон нутгийн шинэ элсэгчдийн бүртгэл 2018-08-13-аас 20, Хичээл сонголт 2018-08-20-оос 27, 2018-08-27-нд хичээл эхэлнэ. Бүртгэл бүрэлдэхүүний сургуулиудад хийгдэнэ. Лавлах утас. Математик байгалийн ухааны сургууль-11-325490, Нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургууль-11-326160, Боловсрол судлалын сургууль-70120017, Багшийн сургууль-70112259, Дүрслэх урлаг технологийн сургууль-11-315577, Биеийн тамирын сургууль-11-327770, Сургуулийн өмнөх боловсролын сургууль-11-320615