JDS тэтгэлэгт хөтөлбөрийн элсэлтэд урьж байна


“Хүний нөөцийг хөгжүүлэх JDS тэтгэлэгт хөтөлбөр” нь Японы улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй төрийн албан хаагч, хувийн хэвшлийн ажилтныг Япон улсын их дээд сургуулийн магистр, докторын түвшинд суралцуулдаг тэтгэлэг хөтөлбөр юм. 
Тус тэтгэлэгт хөтөлбөр нь 2018-2019 оны хичээлийн жилд магистр, докторын сургалтад суралцуулах сонгос шалгаруулалтыг зарлаж байна. Тэтэгэлэгт болон суралцах сургуулийн тухай мэдээллийг эндээс үзнэ үү.