2018 оны сайн хичээлүүд шалгарав


МУБИС-иас зохион байгуулж буй “100 ХИЧЭЭЛ АЯН”–ы хүрээнд энэ хичээлийн жилийн шалгаруулалтад 7 бүрэлдэхүүний сургуулиас 21 хичээл  оролцсоноос дараах хичээлүүд шилдгээр шалгарлаа.
“Сэтгэц заслын удиртгал” хичээл: БоСС, багш О.Мягмар
“Өгөгдлийн сан” M.IT408 хичээл: МБУС, багш Ч.Долгоржав, Ц.Баттогтох
“Мэдээлэл харилцааны технологи” S.IT101 хичээл: МБУС, МЗ тэнхимийн багш нар
 “Хүүхдийн хэл ярианы хөгжил” T.LD302 хичээл: СӨБС, багш Ц.Наранцэцэг

Болзол хангаж шилдэгээр шалгарсан дээрх  хичээлүүд болон эрдэмтэн багш, хамт олондоо баяр хүргэе.  

Сургалтын хөтөлбөр, багшийн хөгжлийн алба