Хээрийн хамтарсан судалгаа хийлээ


МБУС-ийн Биологийн тэнхимийн эрдэмтэн багш нар 2018 оны 9-р сард хамтын ажиллагаатай Япон улсын Окаяамагийн их сургуулийн багш судлаачидтай хамтран амьтан, ургамал, нуурын хурдасны хээрийн хамтарсан судалгааг амжилттай хийгээд ирлээ. Судалгааны багийн бүх хамт олонд амжилт хүсье.

Т.Дуламрагчаа