Улаанбаатар хотоос элсэгчийг 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ээс 2018 оны 07 дугаар сарын 04 хооронд бүртгэнэ