"Багшлахуй, суралцахуйн хөгжил, чиг хандлага" сэдэвт хурал болно


"Багшлахуй, суралцахуйн хөгжил, чиг хандлага" сэдэвт хурал 2018 оны 04 сарын 20 ны өдөр Архангайн багшийн сургууль дээр зохион байгуулагдана.