Нийгмийн ажлын онол практикийн эрдэм шинжилгээний хурал боллоо