“Боловсролын эдийн засгийн зарим асуудал” онлайн лекц болно


2019.01.17-01.18-ны өдрүүдэд МУБИС, МУИС, БХ, БМДИ, БҮТ хамтран зохион байгуулах "Боловсролын эдийн засгийн тулгамдсан асуудал, шийдэл арга зам" үндэсний хурлын бэлтгэл ажлын хүрээнд дараах онлайн лекц зохион байгуулах гэж байна. Уг хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://educationeconomicsconference.blogspot.com/2018 сурвалжаас авна уу.

Оролцогч: МУБИС, МУИС, БХ, БМДИ, БҮТ, Дорнод ИС, МУБИС-ийн бүрэлдэхүүн Архангайн багшийн сургууль, МУИС-ийн харъяа Завхан сургууль, Ховд Их Сургуулийн багш нар болон сонирхсон хэн бүхэнд.

Хэзээ: 2018.11.06-нд 15:40-17:00

Хаана: МУБИС-ийн хичээлийн 1-р байр Зайны сургалтын төвийн №203 тоот өрөө (Дорнод ИС, МУБИС-ийн бүрэлдэхүүн Архангайн багшийн сургууль, МУИС-ийн харъяа Завхан сургууль, Ховд Их Сургуулийн Зайны сургалтын төвүүдийн өрөө)

Хөтөлбөрийн танилцуулга

Үйл ажилллагаа

Хариуцах эзэн

Хугацаа

1

Нээлт

Доктор, дэд проф

Л.Мөнхтуяа (МУБИС)

15:40-15:45

 

2

Монгол Улсын боловсролын эдийн

засгийн судлагдсан байдал

 Доктор, профессор Б.Отгонтөгс (МУИС)

 

15:45-16:05

3

“Боловсролын эдийн

засгийн зарим асуудал”

Доктор, дэд проф

Б.Энхтуяа (МУБИС)

16:05-16.25

4

Хэлэлцүүлэг

Проф Ц.Лувсандорж (МУБИС)

16.25-17:00


Зохион байгуулагч:          МУБИС МБУС, Дидактикийн тэнхим

            МУБИС, МТЗСА