Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний бага хурал болно


Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2018 оны 05 сарын 14 нд МУБИС-ийн хичээлийн А байранд болно.