МУБИС-ийн оюутны аварга шалгаруулах сагсан бөмбөгийн тэмцээний тоглолтын хуваарь


2018 оны 3 сарын 31-ны 9.00 цагт   /Эмэгтэй/

Тоглолтын хуваарь

1.

А1 - А4

БС2 - БоСС

2.

А2 – А3

НХУС– МБУС2

3.

В–В4

БТС– БТС1

4.

В2 –В3

МБУС- ДУТС

5.

С–С3

НХУС2–СӨБС

6.

А–А3

БС2 -МБУС2

7.

А2 –А4

НХУС–БоСС

8.

В–В3

БТС–ДУТС

9.

В2 –В4

МБУС-БТС1

10.

С1–С3

БС1 -СӨБС

11.

А1 –А2

БС2 -НХУС1

12.

А3 –А4

МБУС2- БоСС

13.

В–В2

БТС–МБУС1

14.

В3 –В4

ДУТС - БТС1

15.

С–С2

БС1 -НХУС2

 

16.      А1 – В2

17.      В1 – С2

18.      С1 – А2

2018 оны 3 сарын 31-ны 14.00 цагт   /Эрэгтэй/

Тоглолтын хуваарь

1.

А1 - А4

МБУС2 - МБУС1

2.

А2 – А3

БТС– НХУС1

3.

В–В4

БоСС– БТС2

4.

В2 –В3

БС- НХУС2

5.

С–С3

ДУТС2– СӨБС

6.

А–А3

МБУС2 - НХУС1

7.

А2 –А4

БТС1– МБУС1

8.

В–В3

БоСС– НХУС2

9.

В2 –В4

БС –БТС2

10.

С–С3

ДУТС1 –СӨБС

11.

А1 –А2

МБУС2 -БТС1

12.

А3 –А4

НХУС1- МБУС1

13.

В–В2

БоСС– БС

14.

В3 –В4

НХУС2 - БТС2

15.

С–С2

ДУТС1 - ДУТС2

 

16.      А1 – В2

17.      В1 – С2

18.      С1 – А2